ultra montseny 2021

Ultra Montseny

01-04-2023 LA GARRIGA

 

Neteja
*
SKU: N/A Categoria:

Ultra Montseny 01-04-2023 La Garriga

*Per a totes les inscripcions i sempre abans de fer efectiva la compra és imprescindible haver llegit i entès el regalment de la cursa i clicar "He llegit i entès el reglament de la Ultra Montseny, que es troba al web www.ultramontseny.co

* Para todas las inscripciones y siempre antes de hacer efectiva la compra, es imprescindible haber leído y entendido el reglamento de la carrera y pulsar "He leído y entendido el reglamento de la Ultra Montseny, que se encuentra en la web www.ultramontseny.com

Preus

Fins el 31 d'octubre 78€ federats

Fins el 15 de febrer 88€

Fins el 25 de març 98€

Els no federats, hauran de contractar l'assegurança d'accidents de dia, aquesta assegurança té un cost de 8€

Precios

Hasta el 30 de noviembre 78€

Hasta el 15 de febrero 88€

Hasta el 25 de marzo 98€

Los no federados, deberán contratar el seguro de accidentes de día, este seguro tiene un coste de 8€

 

Informació adicional

Federats

Federats, No federats