Ultra Montseny 76K

ULTRA MONTSENY VILADRAU 10-04-2021

A causa de la crisi de la Covid-19 i, en el cas de no ser possible realitzar la cursa a la data programada del 10 d’abril, aquesta passarà al 19 de juny.

Debido a la crisis de la Covid-19 y, en el caso de no ser posible realizar la carrera a la fecha programada del 10 de abril, esta pasará al 19 de junio.

Neteja
*
SKU: N/A Categoria:

Ultra Montseny 78k 4.438+  10-04-2021 Viladrau. 

*Per a totes les inscripcions i sempre abans de fer efectiva la compra és imprescindible haver llegit i entès el regalment de la cursa i clicar "He llegit i entès el reglament de la Ultra Montseny, que es troba al web www.ultramontseny.com <http://www.ultramontseny.com> en totes les seves modalitats i l'accepto íntegrament."

* Para todas las inscripciones y siempre antes de hacer efectiva la compra, es imprescindible haber leído y entendido el reglamento de la carrera y pulsar "He leído y entendido el reglamento de la Ultra Montseny, que se encuentra en la web www.ultramontseny.com <http://www.ultramontseny.com> en todas sus modalidades y lo acepto íntegramente. "

Preus

Fins el 15 de gener 76€ federats ( +5€ no federats ).

Del 16 de gener fins el 28 de febrer 82€ ( +5€ no federats ).

De l'1 de març fins el 2 d'abril 89€ ( +5€ no federats ).

Tots els preus ja inclouen el 21% d'IVA

Precios

Hasta el 15 de enero 76 € federados (+ 5 € no federados).

Del 16 de enero al 28 de febrero 82€ (+ 5 € no federados).

Del 1 de marzo al 2 de abril 89€ (+ 5 € no federados).

Todos los precios ya incluyen el 21% de IVA

 

Informació adicional

Federats

Federats, No federats