ultra montseny 2021

Ultra Montseny

02-04-2022 AIGUAFREDA

 

Neteja
*
SKU: N/A Categoria:

Ultra Montseny 02-04-2022 Aiguafreda

*Per a totes les inscripcions i sempre abans de fer efectiva la compra és imprescindible haver llegit i entès el regalment de la cursa i clicar "He llegit i entès el reglament de la Ultra Montseny, que es troba al web www.ultramontseny.com <http://www.ultramontseny.com> en totes les seves modalitats i l'accepto íntegrament."

* Para todas las inscripciones y siempre antes de hacer efectiva la compra, es imprescindible haber leído y entendido el reglamento de la carrera y pulsar "He leído y entendido el reglamento de la Ultra Montseny, que se encuentra en la web www.ultramontseny.com <http://www.ultramontseny.com> en todas sus modalidades y lo acepto íntegramente. "

Preus

Fins el 30 de novembre 78€ federats

De l'1 de desembre fins el 15 de febrer 88€

De 16 de febrer fins el 25 de març 98€

Els no federats, hauran de contractar l'assegurança d'accidents de dia, aquesta assegurança té un cost de 5€

Tots els preus inclouen el 21% d'IVA

Precios

Hasta el 30 de noviembre 78€ federados

Del 1 de diciembre al 15 de febrero 88€

Del 16 de febrero al 25 de marzo 98€

Los no federados, deberán contratar el seguro de accidentes de día, este seguro tiene un coste de 5€

Todos los precios incluyen el 21% de IVA

 

Informació adicional

Federats

Federats, No federats