Marató del Montseny

Inscripcions tancades / Inscripciones cerradas

Neteja
*

MOLT IMPORTANT

Si us plau, abans de realitzar la teva inscripció llegeix atentament el reglament de la cursa, i només segueix endavant en el cas d’estar plenament d’acord amb tots i cadascun dels punts del reglament.

Gràcies

MUY IMPORTANTE 

Por favor, antes de realizar la inscripción lee atentamente el reglamento de la carrera, y sólo sigue adelante en el caso de estar plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los puntos del reglamento.

Gracias

Tots els preus tenen inclòs el 21% d’iva

Del 3 de maig al 30 de juny 63€

De l’1 de juliol, al 30 de setembre 68€

De l’1 d’octubre a l’11 de novembre 73€

Els participants no federats hauran de contractar l’assegurança d’accidents de dia amb un cost de 5€

Als propis riscos intrínsecs derivats de la pràctica del trail running, cada corredor ha d’assumir els propis de la “Marató de Montseny”, i que a causa de la singularitat del massís, principalment són de tipus meteorològic, ja que partim de 226 mtrs arribant en diverses ocasions els 1.700mtrs o més. Per tant, podem patir canvis bruscos de temperatura, ràfegues intenses de vent, zones amb la superfície gelada, nevades o poca visibilitat a causa de la boira. Serà responsabilitat del participant portar l’equipació adequada i, adaptada els seus ritmes de curse i a les possibles inclemències meteorològiques esmentades.
Todos los precios tienen incluido el 21% de iva.

Del 3 de mayo al 30 de junio 63 €

Del 1 de julio, el 30 de septiembre 68 €

Del 1 de octubre al 11 de noviembre 73 €

Los participantes no federados deberán contratar el seguro de accidentes de día con un coste de 5 €

A los propios riesgos intrínsecos derivados de la práctica del trail running, cada corredor debe asumir los propios del “Marató del Montseny”, y que debido a la singularidad del macizo, principalmente son de tipo meteorológico, ya que partimos de 226 mtrs llegando en varias ocasiones los 1.700mtrs o más. Por lo tanto, podemos sufrir cambios bruscos de temperatura, ráfagas intensas de viento, zonas con la superficie helada, nevadas o poca visibilidad debido a la niebla. Será responsabilidad del participante llevar la equipación adecuada y, adaptada a sus ritmos de carrera y a las posibles inclemencias meteorológicas mencionadas.