Speed Trail

 

24€ del 15/05 a 06/01 – 29€ del 07/01 a 01/04 – 34€ del 02/04 a 22/05.

Tancament / Cierre: 22-05-2022

* Els no federats haura de contractar l’assegurança de dia amb un cost de 5€.

* Los no federados deberán contratar el seguro de día con un coste de 5€

 

Neteja
*

 Infomació Speed Trail

 

29-05-2022, hora 09:30h am.

Sortida / Salida: Complex Esportiu Júlia https://complexjulia.com/ (Sant Esteve de Palautordera)

CAT: Tancament d’inscripcions, 22 de maig, o bé en arribar a 250 participants.

CAS: Cierre de inscripciones, 22 de mayo, o bien al llegar a 250 participantes.

inscripcions – inscripciones

 

24€ fins / hasta el 06-01-2022 29€ del 07-01 a 01-04 34€ del 02-04 a 22-05 

CAT: Totes les inscripcions fora de termini, tindran un sobrecost de 5€ sobre el seu últim preu.

CAS: Todas las inscripciones fuera de plazo, tendrán un sobrecoste de 5€ sobre su último precio.

 + INFO