Marató del Montseny

– Inscripcions tancades – Inscripciones cerradas – Inscriptions fermeés

SKU: N/A Categoria:
Preus inscripció

Fins el 31 de maig  54€

De l’1 de juny, al 30 de setembre 59€

De l’1 d’octubre al 8 de novembre 64€

– Els participants no federats hauran de contractar l’assegurança d’accidents de dia amb un cost de 8€

– Els inscrits a la MdM, podran demanar la devolució de la seva inscripció, fins al 30 de setembre, i aquesta serà del 80% del total de limport.
– A partir de l’1 d’octubre, no es faran devolucions, ni canvis a la inscripció (canvi d’edició inclòs) de cap tipus i per cap causa.
La inscripció és personal i intransferible.

– Als propis riscos intrínsecs derivats de la pràctica del trail running, cada corredor ha d’assumir els propis de la “Marató de Montseny”, i que a causa de la singularitat del massís, principalment són de tipus meteorològic, ja que partim de 226 mtrs arribant en diverses ocasions els 1.700mtrs o més. Per tant, podem patir canvis bruscos de temperatura, ràfegues intenses de vent, zones amb la superfície gelada, nevades o poca visibilitat a causa de la boira. Serà responsabilitat del participant portar l’equipació adequada i, adaptada els seus ritmes de curse i a les possibles inclemències meteorològiques esmentades.

 

Precios inscripción

Hasta el 31 de mayo 54 €

Del 1 de junio, el 30 de septiembre 59 €

Del 1 de octubre al 8 de noviembre 64 €

– Los participantes no federados deberán contratar el seguro de accidentes de día con un coste de 8 €

– Los inscritos en la MdM, podrán pedir la devolución de su inscripción, hasta el 30 de septiembre, siendo ésta del 80% del total del importe.
– A partir del 1 de octubre, no se realizarán devoluciones, ni cambios en la inscripción (cambio de edición incluido) de ningún tipo y por ninguna causa.
La inscripción es personal e intransferible.

– A los propios riesgos intrínsecos derivados de la práctica del trail running, cada corredor debe asumir los propios del “Marató del Montseny”, y que debido a la singularidad del macizo, principalmente son de tipo meteorológico, ya que partimos de 226 mtrs llegando en varias ocasiones los 1.700mtrs o más. Por lo tanto, podemos sufrir cambios bruscos de temperatura, ráfagas intensas de viento, zonas con la superficie helada, nevadas o poca visibilidad debido a la niebla. Será responsabilidad del participante llevar la equipación adecuada y, adaptada a sus ritmos de carrera y a las posibles inclemencias meteorológicas mencionadas.

PRIX D'INSCRIPTION

PRIX D’INSCRIPTION

Jusqu’au 31 mai 54 €

Du 1er juin au 30 septembre 59 €

Du 1er octobre au 8 novembre 64 €

– Les participants non fédérés doivent obligatoirement souscrire une assurance accident journée au coût de 8€

– Les personnes inscrites à la MdM, peuvent demander le remboursement de leur inscription, jusqu’au 30 septembre, soit 80% du montant total.
– À partir du 1er octobre, il n’y aura aucun remboursement ou modification de l’inscription (changement d’édition inclus) de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit.
– L’inscription est personnelle et incessible.

– En raison des risques intrinsèques dérivés de la pratique du trail running, chaque coureur doit assumer ceux du “Marató del Montseny”, et en raison du caractère unique du massif, ils sont principalement de nature météorologique, puisque nous partons de 226 mètres arrivée en plusieurs fois 1 700 mètres ou plus. Par conséquent, nous pouvons connaître des changements brusques de température, des rafales de vent intenses, des zones avec des surfaces gelées, des chutes de neige ou une mauvaise visibilité due au brouillard. Il sera de la responsabilité du participant de porter un équipement approprié et adapté à son rythme de course et aux éventuelles intempéries évoquées.

Si us plau, abans de realitzar la teva inscripció llegeix atentament el reglament de la cursa, i només segueix endavant en el cas d’estar plenament d’acord amb tots i cadascun dels punts del reglament, gràcies

Por favor, antes de realizar la inscripción lee atentamente el reglamento de la carrera, y sólo sigue adelante en el caso de estar plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los puntos del reglamento, gracias.

S’il vous plaît, avant de vous inscrire, lisez attentivement le règlement de la course et ne continuez que si vous êtes entièrement d’accord avec chacun des points du règlement, merci

MARATO DEL MONTSENY