Marató del Montseny

– Inscripcions – Inscripciones – Inscriptions 01/05/2024

El FC Sant Esteve Montseny, cobra 100€ en concepte de fiança a tots els juagdors de l’equip Sènior.

En finalitzar la temporada seran tornats, sempre que el jugador acabi la temporada en joc.

Categoria: Etiqueta:

Si us plau, abans de realitzar la teva inscripció llegeix atentament el reglament de la cursa, i només segueix endavant en el cas d’estar plenament d’acord amb tots i cadascun dels punts del reglament, gràcies

Por favor, antes de realizar la inscripción lee atentamente el reglamento de la carrera, y sólo sigue adelante en el caso de estar plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los puntos del reglamento, gracias.

S’il vous plaît, avant de vous inscrire, lisez attentivement le règlement de la course et ne continuez que si vous êtes entièrement d’accord avec chacun des points du règlement, merci

Preus inscripció

Fins el 31 de maig  49€

De l’1 de juny, al 30 de setembre 54€

De l’1 d’octubre al 8 de novembre 59€

– Els participants no federats hauran de contractar l’assegurança d’accidents de dia amb un cost de 8€

 

Precios inscripción

Hasta el 31 de mayo 49€

Del 1 de junio, el 30 de septiembre 54€

Del 1 de octubre al 8 de noviembre 59€

– Los participantes no federados deberán contratar el seguro de accidentes de día con un coste de 8 €

PRIX D'INSCRIPTION

PRIX D’INSCRIPTION

Jusqu’au 31 mai 49€

Du 1er juin au 30 septembre 54€

Du 1er octobre au 8 novembre 59€

– Les participants non fédérés doivent obligatoirement souscrire une assurance accident journée au coût de 8€

– Les personnes inscrites à la MdM, peuvent demander le remboursement de leur inscription, jusqu’au 30 septembre, soit 60% du montant total.

MARATO DEL MONTSENY